רש"י על דברי הימים א ב יח

<< רש"י על דברי הימים א • פרק ב
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • כו • לד • לה • מב • מד • מז • מט • נ • נב • נג • נד • נה • 


"וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אשה" - לפי שהיתה לו אשה ששמה עזובה לכך כינה את שם בתו עזובה אשה כדכתיב ותמת עזובה ויקח לו כלב את אפרת מכאן שהיתה לו אשה ששמה עזובה