רש"י על דברי הימים א ב ג

| רש"י על דברי הימים אפרק ב' • פסוק ג' | >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • כו • לד • לה • מב • מד • מז • מט • נ • נב • נג • נד • נה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"רע בעיני ה'" - מפורש בב"ר שהיה חורש בגנות בא עליה שלא כדרכה