רש"י על דברי הימים א ב מט

| רש"י על דברי הימים אפרק ב' • פסוק מ"ט | >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • כו • לד • לה • מב • מד • מז • מט • נ • נב • נג • נד • נה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ותלד שעף אבי מדמנה את שוא אבי מכבנא ואבי גבעא" - שתי עיירות הללו שלו היו

"ובת כלב עכסה" - עתה מתחיל לראש ומקדים בעכסה משום שהיתה אשת עתניאל כדכתיב שם ויאמר כלב אשר יכה קרית ספר וגו'