רש"י על דברי הימים א ב נה

<< | רש"י על דברי הימים אפרק ב' • פסוק נ"ה |
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • כו • לד • לה • מב • מד • מז • מט • נ • נב • נג • נד • נה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ומשפחות סופרים יושבי יעבץ" - סיעת יעבץ שהיה מושל עליהם כדכתיב למטה ויהי יעבץ נכבד מאחיו

"תרעתים שמעתים שוכתים" - כולם שמות בית אביהם

"המה הקינים" - והיכן מקומם של אלו והלא הם יושבי קין שם מקום דכתיב הקין וגבעה ותמנה ערים עשר (יהושע טז)

"הבאים מחמת אבי בית רכב" - שיצאו מחמת שהיה של בית רכב וישב בקין ע"א יעבץ שם של עיר ושל יששכר היתה כדכתיב והרבית וקשיון ואבץ (שם יט)

"המה הקינים" - צורפים ויתנהו לצורף תרגומו לקינאה (שופטים י"ז)