רש"י על בראשית יט כח

רש"י על בראשית • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לג • לו • לז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"קיטור" - תימור של עשן שור"א (בראנד פאקקעל) בלע"ז

"כבשן" - חפירה ששורפין בה את אבנים לסיד וכן כל כבשן שבתורה