רש"י על בראשית יט ה

<< רש"י על בראשית • פרק יט
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לג • לו • לז • 


"ונדעה אתם" - במשכב זכר כמו אשר לא ידעו איש (ב"ר)