רש"י על בראשית יט ג

<< רש"י על בראשית • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לג • לו • לז • 


"ויסרו אליו" - עקמו את הדרך לצד ביתו

"ומצות אפה" - פסח היה