רש"י על בראשית יט כא

<< רש"י על בראשית • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לג • לו • לז • 


"גם לדבר הזה" - לא דייך שאתה ניצול אלא אף כל העיר אציל בגללך

"הפכי" - הופך אני כמו עד בואי אחרי רואי מדי דברי בו (ירמיהו לא)