מ"ג בראשית יט כח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישקף על פני סדם ועמרה ועל כל פני ארץ הככר וירא והנה עלה קיטר הארץ כקיטר הכבשן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּשְׁקֵף עַל פְּנֵי סְדֹם וַעֲמֹרָה וְעַל כָּל פְּנֵי אֶרֶץ הַכִּכָּר וַיַּרְא וְהִנֵּה עָלָה קִיטֹר הָאָרֶץ כְּקִיטֹר הַכִּבְשָׁן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּשְׁקֵ֗ף עַל־פְּנֵ֤י סְדֹם֙ וַעֲמֹרָ֔ה וְעַֽל־כׇּל־פְּנֵ֖י אֶ֣רֶץ הַכִּכָּ֑ר וַיַּ֗רְא וְהִנֵּ֤ה עָלָה֙ קִיטֹ֣ר הָאָ֔רֶץ כְּקִיטֹ֖ר הַכִּבְשָֽׁן׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְאִסְתַּכִי עַל אַפֵּי סְדֹם וַעֲמֹרָה וְעַל כָּל אַפֵּי אֲרַע מֵישְׁרָא וַחֲזָא וְהָא סְלֵיק תַּנְנָא דְּאַרְעָא כְּתַנְנָא דְּאַתּוּנָא׃
ירושלמי (יונתן):
וְאוֹדִיק עַל אַנְפֵּי סְדוֹם וַעֲמוֹרָה וְעַל כָּל אַנְפֵּי אֲרַע מֵישְׁרָא וַחֲמָא וְהָא סְלֵיק קוּטְרָא דְאַרְעָא הוּא כְּקוּטְרָא דְאַתּוּנָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קיטור" - תימור של עשן שור"א (בראנד פאקקעל) בלע"ז

"כבשן" - חפירה ששורפין בה את אבנים לסיד וכן כל כבשן שבתורה

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

קִיטוֹר – תִּימוּר שֶׁל עָשָׁן, טורקא [torche = לפיד, אבוקה] בְּלַעַ"ז.
כִּבְשָׁן – חֲפִירָה שֶׁשּׂוֹרְפִין בָּהּ אֶת הָאֲבָנִים לְסִיד, וְכֵן כָּל "כִּבְשָׁן" שֶׁבַּתּוֹרָה.

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

וישקף: לדעת אם נמצאו שם עשרה וניצולו אם לאו:


אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

כקיטור — כעשן, מגזרת "קטורת".

הכבשן — מקום אש דולקת תמיד:

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישקף" השקפת איבה על רב רשעם:

" וירא והנה עלה קיטור הארץ" ובכן ראה שאין עוד להתפלל עליהם:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)(כז - כח) "וישכם אברהם." ספר כי לוט לא היה ראוי להצלה. שאחר שהתמהמה עד זמן שהוחל הנגף היה ראוי שתשיגנו הרעה בדרכו שהלך עד צוער, רק שבעת ההיא "השכים אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם" להתפלל תפלת שחרית, והיה מתפלל תמיד עם הנץ החמה, ועתה השכים תיכף כעלות שחר, "וראה שעלה קיטור הארץ," כי בעת ההיא הוחלה המהפכה, ועז"א:


 

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

קומץ מאימתי מתיר שירים באכילה? רבי חנין אומר, משמשלה בו האור. ר' יוחנן אמר, משתצת אש ברוב.ו וטעמא דרבי יוחנן, דכתיב: והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן; אימתי מעלה הכבשן קיטור? משתצת אש ברובו.