רש"י על במדבר ד כב

| רש"י על במדברפרק ד' • פסוק כ"ב |
ב • ד • ה • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כב • כה • כו • כז • לב • מז • מט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"נשא את ראש בני גרשון גם הם" - כמו שצויתיך על בני קהת לראות כמה יש שהגיעו לכלל עבודה