רש"י על במדבר ד ה

<< רש"י על במדבר • פרק ד
ב • ד • ה • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כב • כה • כו • כז • לב • מז • מט • 


"ובא אהרן ובניו וגו'" - יכניסו כל כלי וכלי לנרתקו המפורש לו בפרשה זו ולא יצטרכו הלוים בני קהת אלא לשאת

"בנסוע המחנה" - כשהענן מסתלק הם יודעין שיסעו