רש"י על במדבר ד כז

<< רש"י על במדבר • פרק ד
ב • ד • ה • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כב • כה • כו • כז • לב • מז • מט • 


"על פי אהרן ובניו" - ואיזה מהבנים ממונה עליהם ביד איתמר בן אהרן הכהן