רש"י על במדבר ד יב

רש"י על במדבר • פרק ד >>
ב • ד • ה • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כב • כה • כו • כז • לב • מז • מט • 


"את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש" - בתוך המשכן שהוא קדש והן כלי הקטרת שמשרתין בהם במזבח הפנימי