רש"י על במדבר ד ז

רש"י על במדבר • פרק ד
ב • ד • ה • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כב • כה • כו • כז • לב • מז • מט • 


"קערות וכפות קשות ומנקיות" - כבר פירשתי במלאכת המשכן

"הנסך" - הכסוי לשון מסך אשר יוסך בהם