רש"י על במדבר ד יח

רש"י על במדבר • פרק ד
ב • ד • ה • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כב • כה • כו • כז • לב • מז • מט • 


"אל תכריתו" - אל תגרמו להם שימותו