מ"ג במדבר ד ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעַל שֻׁלְחַן הַפָּנִים יִפְרְשׂוּ בֶּגֶד תְּכֵלֶת וְנָתְנוּ עָלָיו אֶת הַקְּעָרֹת וְאֶת הַכַּפֹּת וְאֶת הַמְּנַקִּיֹּת וְאֵת קְשׂוֹת הַנָּסֶךְ וְלֶחֶם הַתָּמִיד עָלָיו יִהְיֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעַ֣ל ׀ שֻׁלְחַ֣ן הַפָּנִ֗ים יִפְרְשׂוּ֮ בֶּ֣גֶד תְּכֵ֒לֶת֒ וְנָתְנ֣וּ עָ֠לָ֠יו אֶת־הַקְּעָרֹ֤ת וְאֶת־הַכַּפֹּת֙ וְאֶת־הַמְּנַקִּיֹּ֔ת וְאֵ֖ת קְשׂ֣וֹת הַנָּ֑סֶךְ וְלֶ֥חֶם הַתָּמִ֖יד עָלָ֥יו יִהְיֶֽה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְעַל פָּתוּרָא דִּלְחֵים אַפַּיָּא יִפְרְסוּן לְבוּשׁ תַּכְלָא וְיִתְּנוּן עֲלוֹהִי יָת מְגִסַּיָּא וְיָת בָּזִכַּיָּא וְיָת מְכִילָתָא וְיָת קָסְוָת נִסּוּכָא וְלַחְמָא תְּדִירָא עֲלוֹהִי יְהֵי׃
ירושלמי (יונתן):
וְעַל פְּתוֹר לְחֵם אַפַּיָא יִפְרְסוּן לְבוּשׁ דְתִכְלָא וְיִתְּנוּן עֲלוֹי יַת פִילַוָותָא וְיַת בָּזִיכַיָא וְיַת מְנַקִיָתָא וְיַת קַסְווֹת נִיסוּכָא וּלְחֵם תְּדִירָא עֲלוֹי יְהֵי:
ירושלמי (קטעים):
יַת פַּיְילוּתָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קערות וכפות קשות ומנקיות" - כבר פירשתי במלאכת המשכן

"הנסך" - הכסוי לשון מסך אשר יוסך בהם

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

קְעָרוֹת וְכַפּוֹת וּקְשָׂוֹת וּמְנַקִּיּוֹת – כְּבָר פֵּרַשְׁתִּי בִּמְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן (שמות כה,כט).
הַנָּסֶךְ – הַכִּסּוּי, לְשׁוֹן מָסָךְ, כְּדִכְתִיב: "אֲשֶׁר יֻסַּךְ בָּהֵן" (שם).

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולחם התמיד עליו יהיה" - על השולחן עצמו יהיה הלחם ועליהם בגד התכלת וישימו על הבגד הזה בשלחן כל הכלים ואחרי כן יפרשו על הכלים והשולחן בגד תולעת שני כי לכבוד הלחם שהוא מסודר כהלכתו יפרשו בגד תכלת להפריש בין השלחן ולחמו ובין הכלים והיה המכסה העליון בבגד תולעת שני שהוא מראה אדום בעבור שהשולחן סימן לכתר מלכות שהוא במדת הדין אבל הארון ומזבח הזהב בבגד תכלת למדה הכלולה מן הכל ומזבח העולה בבגד ארגמן שהוא אדום יותר מן הראשון כי שם יזרק הדם כופר נפשם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(ז) "ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת", נמצא היו לחה"פ וכלי השלחן בין שני מפות, ומפני קדושת לה"פ וכלי השלחן היה צריך שני כלים עליהם. והנה מ"ש ולחם התמיד עליו יהיה שמזה למד במנחות [דף צ"ה] שבמסודר אינו נפסל במסעות יקשה איך הניח הלחם על בגד תכלת הלא צריך שיונח על טהרו של שלחן, מזה מוכח כפי' הרמב"ן שמ"ש ולחם התמיד עליו יהיה פי' על השלחן עצמו, ופרש בגד תכלת על השלחן והלחם שעליו ועל הבגד נתנו את הקערות וכו', ועליהם פרשו בגד תולעת שני ועור תחש מפני קדושת הכלים שיהיו כלי בתוך כלי:  

<< · מ"ג במדבר · ד · ז · >>