רש"י על אסתר א ח

<< רש"י על אסתר • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כב • 


"כדת" - לפי שיש סעודות שכופין את המסובין לשתות כלי גדול ויש שאינו יכול לשתותו כי אם בקושי אבל כאן אין אונס

"יסד" - לשון יסוד כלומר כן תקן וצוה

"על כל רב ביתו" - על כל שרי הסעודה שר האופים ושר הטבחים ושר המשקים

"לעשות כרצון איש ואיש" - לכל אחד רצונו