רש"י על אסתר א כב

רש"י על אסתר • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כב • 


"ומדבר כלשון עמו" - כופה את אשתו ללמד את לשונו אם היא בת לשון אחר