רש"י על אסתר א ז

<< רש"י על אסתר • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כב • 


"והשקות בכלי זהב" - כמו ולהשקות

"שונים" - משונים זה מזה וכן ודתיהם שונות ורבותינו דרשו מה שדרשו

"ויין מלכות רב" - הרבה ורבותינו אמרו שהשקה אותם כל אחד ואחד יין שהוא זקן ממנו