רש"י על אסתר א ה

<< רש"י על אסתר • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כב • 


"גנת" - מקום זרעוני ירקות

"ביתן" - נטוע באילנות