רש"י על אסתר א יח

<< רש"י על אסתר • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כב • 


"תאמרנה שרות פרס ומדי" - לכל שרי המלך את הדבר הזה והרי זה מקרא קצר

"וכדי בזיון" - ויש בדבר הזה הרבה בזיון וקצף