רש"י על אסתר א י

רש"י על אסתר • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כב • 


"ביום השביעי" - רבותינו אמרו שבת היה