רד"ק על יונה א יא

<< רד"ק על יונה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


ויאמרו. כי הים הולך וסוער – כי אין לנו תוחלת שישתוק הים, כי הנה הולך וסוער יותר:

וישתוק הים – מקום שאון גליו, וכן אמר: "וישמחו כי ישתוקו" (תהילים קז, ל):