רד"ק על יונה א טז

<< רד"ק על יונה • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


וייראו. ויזבחו זבח – אין זבחו זבח בספינה. אלא פירושו כתרגומו: "ואמרו לדבחא דבח קדם ה'":

וידרו נדרים – שאר נדרים זולתי זבח, כמו לתת צדקה לעניים: