רד"ק על יונה א יב

<< רד"ק על יונה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


ויאמר. בשלי – בעבורי, כלומר, בחטא אשר לי: