רד"ק על יונה א ו

<< רד"ק על יונה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


  • ויקרב אליו רב החובל – הגדול שבספנים, כי הספנים נקראים חובלים, לפי שמושכין ומתירין חבלי התורן כפי חכמתם. וחובל הוא שם כלל לחובלים. וכן תרגם יונתן, "רב ספניא".
והוא שֵם, בשקל "ואת היותר החרמנו" (ש"א טו, טו), וגם כן יהיה שֵם כלל לחובלים.
והוא הגדול, המנהיג הספינה, על פיו ימשכו ויתירו הספנים את החבלים:
  • יתעשת – יתרצה, וכן: "אבדו עשתונותיו" (תהלים קמו, ד), מחשבות רצונו. וכן בארמית, "ומלכא עשית לקדמותיה" (דניאל ו, ד), רוצה לומר מחשב. ויונתן תרגם, "יתרחים":