רד"ק על יונה א ח

<< רד"ק על יונה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


ויאמרו... הגידה נא לנו באשר למי הרעה – שאתה הוא מי שבעבורו בא אלינו הצרה הזאת, הגידה מה מלאכתך, על איזה עוון נתפשת. מה היא מלאכתך? אולי היא מלאכת רמאות וחמס, ובעבור זה אתה חייב:

ומאין תבא – אולי ברחת מפני רעה שעשית שם. ומה ארצך? אולי בני ארצך הם בני רשעים:

ואי מזה עם אתה – מ"ם השימוש כמו הפוך, כאלו אמר: ומאיזה עם אתה? או יתפרש בלי היפוך: זה העם שאתה ממנו, איזה הוא? אם הוא עם שנאוי מהשם יתברך מרוע מעשיהם: