קטגוריה:רב אשי

ד' קיב-ד' קפז 352-427
רב אשי -, מראשי הדור השישי של אמוראי בבל, ואחד מעורכי התלמוד הבבלי.


מאמרים של האמורא רב אשי, מאמוראי בבל, ומאמרים עליו.

ראה גם: