משתמש:Dovi/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תהלים

כל מזמורי ספר תהליםעריכה

ספר ראשון (מזמורים א'-מ"א)עריכה

מזמורי תהלים בספר הראשון:

ספר שני (מזמורים מ"ב-ע"ב)עריכה

מזמורי תהלים בספר השני:

ספר שלישי (מזמורים ע"ג-פ"ט)עריכה

מזמורי תהלים בספר השלישי:

ספר רביעי (מזמורים צ'-ק"ו)עריכה

מזמורי תהלים בספר הרביעי:

ספר חמישי (מזמורים ק"ז-ק"נ)עריכה

מזמורי תהלים בספר החמישי:

קריאת ספר תהלים (קובצי אודיו)עריכה

חלוקת ספר תהלים לקריאהעריכה

קריאה ספר תהלים בשבועעריכה

החלוקה המקובלת לקריאת ספר תהלים פעם בשבוע היא:

 • יום ראשון: מזמורים א'-כ"ט
 • יום שני: מזמורים ל'-נ'
 • יום שלישי: מזמורים נ"א-ע"ב
 • יום רביעי: מזמורים ע"ג-פ"ט
 • יום חמישי: מזמורים צ'-ק"ו
 • יום ששי: מזמורים ק"ז-קי"ט
 • יום שבת: מזמורים ק"כ-ק"נ

קריאת ספר תהלים בחודשעריכה

החלוקה המקובלת לקריאת ספר תהלים פעם בחודש היא:

 • יום א': מזמורים א'-ט'
 • יום ב': מזמורים י'-י"ז
 • יום ג': מזמורים י"ח-כ"ב
 • יום ד': מזמורים כ"ג-כ"ח
 • יום ה': מזמורים כ"ט-ל"ד
 • יום ו': מזמורים ל"ה-ל"ח
 • יום ז': מזמורים ל"ט-מ"ג
 • יום ח': מזמורים מ"ד-מ"ח
 • יום ט': מזמורים מ"ט-נ"ד
 • יום י': מזמורים נ"ה-נ"ט
 • יום י"א: מזמורים ס'-ס"ה
 • יום י"ב: מזמורים ס"ו-ס"ח
 • יום י"ג: מזמורים ס"ט-ע"א
 • יום י"ד: מזמורים ע"ב-ע"ו
 • יום ט"ו: מזמורים ע"ז-ע"ח
 • יום ט"ז: מזמורים ע"ט-פ"ב
 • יום י"ז: מזמורים פ"ג-פ"ז
 • יום י"ח: מזמורים פ"ח-פ"ט
 • יום י"ט: מזמורים צ'-צ"ו
 • יום כ': מזמורים צ"ז-ק"ג
 • יום כ"א: מזמורים ק"ד-ק"ה
 • יום כ"ב: מזמורים ק"ו-ק"ז
 • יום כ"ג: מזמורים ק"ח-קי"ב
 • יום כ"ד: מזמורים קי"ג-קי"ח
 • יום כ"ה: מזמור קי"ט אותיות א'-ל'
 • יום כ"ו: מזמורים קי"ט אותיות מ'-ת'
 • יום כ"ז: מזמורים ק"כ-קל"ד
 • יום כ"ח: מזמורים קל"ה-קל"ט
 • יום כ"ט: מזמורים ק"מ-קמ"ד
 • יום ל': מזמורים קמ"ה-ק"נ

קריאת ספר תהלים בחצי שנהעריכה

שנה רגילהעריכה

 
טבלה לקריאת ספר תהלים בחצי שנה (מתוך "מדריך לקריאת נביאים וכתובים").

תוכנית הקריאה נמצאת בקובץ הזה.

שנה מעוברת (תשרי עד אדר שני)עריכה

 
טבלה לקריאת ספר תהלים בחצי שנה מעוברת, מתשרי עד אדר שני (מתוך "מדריך לקריאת נביאים וכתובים").

תוכנית הקריאה נמצאת בקובץ הזה.

קריאת ספר תהלים לפי חלוקת הסדריםעריכה

ראו באתר תנ"ך יומי

קריאת ספר תהלים לפי פרשת השבועעריכה

תוכנית הקריאה לספר זה ב"פרשת השבוע לנביאים וכתובים" נמצאת כאן. הסבר כללי על התוכנית נמצא כאן.

מקורעריכה