משנה ערלה ב יב

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת ערלה · פרק ב · משנה יב | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

יועזר איש הבירה היה מתלמידי (בית) שמאי; ואמר: שאלתי את רבן גמליאל הזקן טו עומד בשער המזרח, ואמר: "לעולם אינו אוסר, עד שיהא בו כדי לחמץ".

משנה מנוקדת

יוֹעֶזֶר אִישׁ הַבִּירָה הָיָה מִתַּלְמִידֵי בֵּית שַׁמַּאי,

וְאָמַר:
שָׁאַלְתִּי אֶת רַבָּן גַּמְלִיאֵל הַזָּקֵן עוֹמֵד בְּשַׁעַר הַמִּזְרָח,
וְאָמַר:
לְעוֹלָם אֵינוֹ אוֹסֵר, עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּדֵי לְחַמֵּץ:

נוסח הרמב"ם

יועזר איש הבירה, היה מתלמידי בית שמאי, ואמר:

שאלתי את רבן גמליאל הזקן, שהיה עומד בשער המזרח, ואמר: לעולם אינו אוסר, עד שיהא בו כדי לחמץ.

פירוש הרמב"ם

הביא דברי יועזר איש הבירה חיזוק לדברי חכמים.

וכבר אמרנו שהלכה כחכמים:

פירוש רבינו שמשון

אין??

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

' -אין פירוש למשנה זו

פירוש תוספות יום טוב

שאלתי את רבן גמליאל הזקן. שהיה בן בנו של הלל וזה לראיה שאף מתלמידי בית שמאי קבלו מבית הלל:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(טו) (על המשנה) שאלתי את ר'ג הזקן. שהיה בן בנו של הלל וזה לראיה שאף מתלמידי ב"ש קבלו מב"ה. תוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בירה:    שם מקום קרוב לירושלם ושמו בירה:

כשהי' עומד בשער המורח:    שער משערי הר הבית:

תפארת ישראל

יכין

יועזר איש הבירה:    ר"ל הי' שר בביהמ"ק לצוות ולפקד בכל העניינים דבהמ"ק נקרא בירה [יומא ד"ב א']:

ואמר לעולם אינו אוסר עד שיהא בו כדי לחמץ:    נ"ל דר"ל דמוסיף אחכמים דביש בשניהן כדי להחמיץ כל א' נמי אסור [עי' לעיל כ"ט]:


בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים