מצוה:שלא יאכל הנזיר צימוקים


שלא יאכל הנזיר צימוקים

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

מִיַּיִן וְשֵׁכָר יַזִּיר חֹמֶץ יַיִן וְחֹמֶץ שֵׁכָר לֹא יִשְׁתֶּה וְכָל מִשְׁרַת עֲנָבִים לֹא יִשְׁתֶּה וַעֲנָבִים לַחִים וִיבֵשִׁים לֹא יֹאכֵל. (במדבר ו, ג)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות נזירות, פרק ה
ספר המצוות לרמב"ם: לאו רד    ספר החינוך: מצוה שע    ספר מצוות גדול: לאו רמה



שלא יאכל הנזיר צמוקים

שלא יאכל הנזיר צימוקים שנאמר (במדבר ו, ג): "וענבים לחים ויבשים לא יאכל". שלא תאמר הואיל ונשתנה שמם שנקראים צימוקים, ולא ענבים, הותרו. לפיכך באר הכתוב האיסור גם בהם.

וכל ענינה במצוות הקודמות.

ומי שאכל כזית מהם, לוקה.