ספר המצוות לאו רה

<< · ספר המצוות · לאו · רה · >>

המצוה שלא יאכל הנזיר גרעיני הענבים


הזהיר הנזיר מאכול חרצנים. והוא אמרו מחרצנים וגו'. ואם אכל כזית מהם לוקה.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo205