ספר המצוות לאו רג

<< · ספר המצוות · לאו · רג · >>

המצוה שלא יאכל הנזיר ענבים לחים


הזהיר הנזיר מאכול ענבים וכשאכל ענבים כזית לוקה. והוא אמרו וענבים לחים ויבשים לא יאכל.

הערותעריכה

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo203