ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/שע


מצוה שע - שלא יאכל הנזיר צימוקים

שלא יאכל הנזיר צמוקיםעריכה

שלא יאכל הנזיר צימוקים שנאמר (במדבר ו, ג): "וענבים לחים ויבשים לא יאכל". שלא תאמר הואיל ונשתנה שמם שנקראים צימוקים, ולא ענבים, הותרו. לפיכך באר הכתוב האיסור גם בהם.

וכל ענינה במצוות הקודמות.

ומי שאכל כזית מהם, לוקה.

קישוריםעריכה


קיצור דרך: tryg/mcwa/370