סמ"ג לאו רמד

<< · סמ"ג · לאו · רמד · >>


מצות לאו רמד - שלא יאכל הנזיר ענבים לחים

( ראו מצוה ר"נ )

"מיין ושכר יזיר חומץ יין וחומץ שכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל".