מצוה:לקדש את השבת בדברים


לקדש את השבת בדברים

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ. (שמות כ, ז)

בחז"ל
תלמוד בבלי: מסכת פסחים, דף קו (עמ' א)

בראשונים
משנה תורה: הלכות שבת, פרק כט
ספר המצוות לרמב"ם: עשה קנה    ספר החינוך: מצוה לא    ספר מצוות גדול: עשה כט

באחרונים
שולחן ערוך: טור אורח חיים, סימן רסט-רעג