מצוה:לנטות לדעת רבים בפסיקת הדין


לנטות לדעת רבים בפסיקת הדין

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

לֹא תִהְיֶה אַחֲרֵי רַבִּים לְרָעֹת וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב לִנְטֹת אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת. (שמות כג, ב)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם, פרק ח
ספר המצוות לרמב"ם: עשה קעה    ספר החינוך: מצוה עח    ספר מצוות גדול: עשה צח

באחרונים
שולחן ערוך: טור חושן משפט, סימן יח