מצוה:להרוג בחנק את מי שנתחייב חנק בבית דין


להרוג בחנק את מי שנתחייב חנק בבית דין

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

מַכֵּה אִישׁ וָמֵת מוֹת יוּמָת. (שמות כא, יב)

בחז"ל
משנה: מסכת סנהדרין, פרק ז, משנה ג

בראשונים
משנה תורה: הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם, פרק יב
ספר המצוות לרמב"ם: עשה רכז    השגות הרמב"ן: אינו מונה מצוה זו    ספר החינוך: מצוה מז    ספר מצוות גדול: עשה קבלרשימת כל דפי המצוות בוויקיטקסט, לחצו כאן  1. ^ (בשאר הדפוסים כתוב האמת כי הרוצח מיתתו בסייף ומכה אביו ואמו מיתתו בחנק)