ספר המצוות עשה רכו

<< · ספר המצוות · עשה · רכו · >>

המצוה להרוג בסייף את מי שנתחייב סייף בבית דין


היא שצונו להרוג את העוברים על קצת המצות בסייף. והוא אמרו יתברך נקם ינקם. והנה נרמוז במצות לא תעשה על המצות שחייבין עליהן התזת הראש בסייף.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת סנהדרין.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/ase226