מצוה:להציל הנרדף בנפשו של הרודף


להציל הנרדף בנפשו של הרודף

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

וְקַצֹּתָה אֶת כַּפָּהּ לֹא תָחוֹס עֵינֶךָ. (דברים כה, יב)

בחז"ל
משנה: מסכת סנהדרין, פרק ח, משנה ו

בראשונים
משנה תורה: הלכות רוצח ושמירת נפש, פרק א
ספר המצוות לרמב"ם: עשה רמז    ספר החינוך: מצוה תר    ספר מצוות גדול: עשה עז