ספר המצוות עשה רמו


מצות עשה רמו - לדון טוען ונטען על-פי דין תורה

היא שצונו בדין טוען ונטען. והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו "על כל דבר פשע ... אשר יאמר עליו כי הוא זה". ולשון מכילתא "כי הוא זה" עד שיודה במקצת. ובזה הדין יכנס כל מה שהוא נופל בין בני אדם מהתביעות קצתם על קצתם שיכנס בהם ההודאה והכפירה.

וכבר התבארו דיני מצוה זו בג' מקמא וה' וו' משבועות וממנו שאלות רבות הם מפוזרות במקומות רבים מהתלמוד גם כן, ובפרק א' וח' ממציעא.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase246