ספר המצוות עשה רמח


מצות עשה רמח - דיני נחלות

היא שהורנו בדיני נחלות. והוא אמרו יתעלה (במדבר כז, ח): "אִישׁ כִּי יָמוּת וּבֵן אֵין לוֹ", ומכלל דין זה בלא ספק היות הבכור יורש פי שנים שזה משפט ממשפטי הירושות. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בח' וט' מבתרא:

הערותעריכה

קישוריםעריכה