ספר המצוות עשה רמח


מצות עשה רמח - לדון בסדר הנחלות ככתוב בתורה

היא שהורנו בדיני נחלות. והוא אמרו יתעלה (במדבר כז, ח): "אִישׁ כִּי יָמוּת וּבֵן אֵין לוֹ". ומכלל דין זה בלא ספק היות הבכור יורש פי שנים, שזה משפט ממשפטי הירושות. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בח' וט' מבתרא.

קישוריםעריכה