מצוה:לא לכתוב בבשרנו כתובת קעקע


לא לכתוב בבשרנו כתובת קעקע

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

וְשֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ לֹא תִתְּנוּ בִּבְשַׂרְכֶם וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם אֲנִי יְהוָה. (ויקרא יט, כח)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, פרק יב
ספר המצוות לרמב"ם: לאו מא    ספר החינוך: מצוה רנג    ספר מצוות גדול: לאו סא

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן קפ