ספר המצוות לאו מא


מצות לאו מא - לא לכתוב בבשרנו כתובת קעקע

הזהירנו מרשום בגופנו במיני צבעונים כגון הכהול והוירדט וזולתם, כמו שיעשו עובדי עבודה זרה, כמו שהוא מפורסם אצל אנשי מצרים עד היום. ואזהרה מזה הוא אמרו "וכתובת קעקע לא תתנו(ויקרא יט, כח). והעובר על לאו זה חייב מלקות.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בסוף מכות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo41