מצוה:לא לחסום בהמה בשעת מלאכתה


לא לחסום בהמה בשעת מלאכתה

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ. (דברים כה, ד)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות שכירות, פרק יג
ספר המצוות לרמב"ם: לאו ריט    ספר החינוך: מצוה תקצו    ספר מצוות גדול: לאו קפד