סמ"ג לאו קפה

<< · סמ"ג · לאו · קפה · >>


מצות לאו קפה - לא לתבוע חוב מאדם שאינו יכול לפרוע

אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנושה. מכאן שכל הנוגש את העני והוא יודע שאין לו מה יחזיר, עובר בלא תעשה. וגם מפורש בב"מ [דף ע"ה] שאסור לאדם להיראות לבעל חובו בזמן שיודע שאין לו, ואפילו לעבור לפניו, שלא יפחידו בלבו שבא לנגשו ולתובעו.