ספר המצוות לאו רכ

<< · ספר המצוות · לאו · רכ · >>

המצוה לא לעבוד האדמה בשנה השביעית


הזהירנו מעבודת הארץ בשני שביעית. והוא אמרו יתעלה שדך לא תזרע.

וכל מי שעבר על לאו זה לוקה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בשביעית.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo220