מצוה:לא להשחית פאת זקן בגילוח של תער


לא להשחית פאת זקן בגילוח של תער

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

לֹא תַקִּפוּ פְּאַת רֹאשְׁכֶם וְלֹא תַשְׁחִית אֵת פְּאַת זְקָנֶךָ. (ויקרא יט, כז)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, פרק יב
ספר המצוות לרמב"ם: לאו מד    ספר החינוך: מצוה רנב    ספר מצוות גדול: לאו נח

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן קפא