פתיחת התפריט הראשי

רמב"ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים יב ז

רמב"םעריכה

דפוסעריכה

דרך כהני עובדי כוכבים היה להשחית זקנם, לפיכך אסרה תורה להשחית הזקן. וחמש פאות יש בו -- לחי העליון ולחי התחתון מימין, וכן משמאל, ושבולת הזקן. ולוקה על כל פאה ופאה. ואם נטלן כולן כאחת לוקה חמש.

ואינו חייב עד שיגלחנו בתער שנאמר ולא תשחית את פאת זקנך, גילוח שיש בו השחתה. לפיכך אם גלח זקנו במספריים פטור.

ואין המתגלח לוקה עד שיסייע.

ואשה מותרת להשחית זקנה אם יש לה שיער בזקן. ואם השחיתה זקן האיש - פטורה.

מפרשי הרמב"םעריכה

כעת קיים בוויקיטקסט רק את פירוש הכסף משנה על הרמב"ם בשלמותו. חילקנו אותו לפרקים ולא לפי ההלכות הבודדות של הרמב"ם. יתר מפרשי הרמב"ם חסרים לנו בוויקיטקסט כרגע. מוזמנים להעלות את החומר אם הוא קיים בידכם. ראו בקטגוריה:מפרשי רמב"ם. תודה.