מצוה:לא לגלח שיער הנתק


לא לגלח שיער הנתק

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

וְהִתְגַּלָּח וְאֶת הַנֶּתֶק לֹא יְגַלֵּחַ וְהִסְגִּיר הַכֹּהֵן אֶת הַנֶּתֶק שִׁבְעַת יָמִים שֵׁנִית. (ויקרא יג, לג)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות טומאת צרעת, פרק י
ספר המצוות לרמב"ם: לאו שז    ספר החינוך: מצוה קע    ספר מצוות גדול: לאו שסב